Voor verwijzers

Indien je als verwijzer jouw medewerker, patiënt of cliënt wilt doorverwijzen voor coaching of ademtherapie, zijn een aantal zaken belangrijk. Uiteraard werk ik graag samen met doorverwijzers. Onze samenwerking heeft als doel de cliënt vitaal, veerkrachtig en stressbestendig deel te laten nemen, of in bepaalde gevallen terug te laten keren aan de maatschappij en het arbeidsproces.


Wanneer doorverwijzen:

Cliënten die zich persoonlijk en professioneel willen ontwikkelen op het werk-privé domein. En cliënten die vastlopen op het werk-privé domein, kampen met (werk)stress gerelateerde klachten, overspannenheid en burn-out verschijnselen vinden geregeld in mijn praktijk. De focus ligt voornamelijk op het preventief coachen om verdere ‘schade’ te voorkomen en op het re-integreren in het arbeidsproces tijdens en na herstel. Loopbaan -en outplacement trajecten richten zich op het vinden van passend (ander) werk.

Ik werk indien nodig, nauw samen met andere professionele hulpverleners zoals fysiotherapeuten, haptotherapeuten, (lichaamsgerichte) psychotherapeuten, EMDR therapeuten en counselors om het proces van doorverwezen cliënten optimaal te begeleiden.


Vertrouwelijkheid

Alle inhoud van het traject die met de doorverwezen cliënt doorlopen is, wordt uitsluitend gedeeld ná schriftelijke toestemming van de cliënt. Wij gaan er daarbij vanuit dat deze informatie daarna ook niet met derden wordt gedeeld zonder schriftelijke toestemming van de cliënt. De coaching is gericht op het welzijn van de cliënt, daarbij laten wij ons niet leiden door wensen of financiële drijfveren van derden.


Vergoeding en verzekering

Persoonlijke coaching en ademtherapie worden helaas (nog) niet vergoed als preventieve stress-gerelateerde werkmethoden door verzekeraars. Behandeling van een burn-out via de basis of specialistische GGZ valt niet langer onder de vergoeding van de basisverzekering. Dit komt omdat burn-out medisch gezien valt onder de categorie ‘aanpassingsstoornissen’. Het coachtraject dient dan ook zelf, of door de werkgever bekostigd te worden. Consensus dient te worden bereikt tussen werknemer en werkgever over de in te zetten behandeling. De Wet Verbetering Poortwachter is hierin bindend in de wijze waarop wij de samenwerking aangaan.


Vergoeding door werkgevers

Geregeld vergoeden werkgevers persoonlijk leiderschapstrajecten, re-integratie trajecten en outplacement trajecten  t.b.v. persoonlijke ontwikkelingsdoeleinden van medewerkers. Doe hiervoor navraag voor de mogelijkheden bij jouw werkgever.

Nog vragen over bepaalde casuïstiek, methoden of werkwijzen?
Neem gerust contact op.