Vipassana meditatie: mijn verwachtingen vooraf


Categorie Mindfulness

Binnenkort is het dan zo ver. Iets dat ik al heel lang graag wil doen: namelijk een tiendaagse stilte retraite. Vipassana meditatie. Tien dagen lang ongeveer tien uur per dag in totale stilte mediteren. For real? Geen mobiele telefoon, geen internet, geen oogcontact, geen strakke kleding, geen boek, geen papier, geen pen, geen muziek, geen diner.

What’s left?

‘Me, myself and I.’ –  Juist. En dat is tevens de hamvraag: bestaan we uit meer of zijn we slechts één? Staan ‘Me, myself and I’, zo te zeggen voor: ‘body, mind and spirit’? Voor mij persoonlijk heeft de retraite de bedoeling om die verschillende ‘onderdelen’ van het ‘Zelf’ te verkennen, te onderzoeken en te ervaren. En als dat lukt, wat dan?

Waarom?

De waarom vraag heb ik meerdere malen ontvangen van vrienden en bekenden. Het antwoord hierop is dat ik al lange tijd rondloop met veel vragen. Vragen waarop ik geen antwoord lijk te kunnen vinden. Niet alleen vragen van de laatste jaren, zoals ‘wat is mijn roeping?’ Maar ook vragen waar ik me als kind al mee bezighield. Zoals: of het universum (on)eindig is en wat dat dan inhoud, wat mijn rol hier is, wat het doel (als dat er is) van het leven op zich is, en hoe ik dat dan het beste kan invullen. De afgelopen tijd lijk ik dichter bij een mogelijke invulling van die vragen – hoewel ik me tegelijkertijd  realiseer dat er geen ‘correct’ antwoord bestaat.

Daarbij wil ik niet eenvoudigweg en onbewust het gebaande pad bewandelen van studeren, carrière maken, trouwen, kinderen krijgen, pensioneren en doodgaan. Slechts omdat dit ‘normaal’ is in onze westerse maatschappij. Daarbij zeg ik niet dat ik me afkeer van dit pad, helemaal niet. Maar ik wil meer begrijpen, meer ervaren en meer voelen. Die onrust in mij is ontembaar, ik heb het geprobeerd te negeren – het gebaande pad ‘gewoon’ te bewandelen, zonder vragen te stellen. Ik kan daar geen genoegen mee nemen. Nu is het tijd om daar gehoor aan te geven.

Zoektocht naar antwoorden

Ik heb vooral pogingen gedaan om antwoorden te vinden buiten mij. Extern, in de wetenschap, in pseudowetenschappen, door veel te lezen en te studeren. Door erover te praten met anderen. Allemaal zinvol, maar uiteindelijk niet genoeg bevredigend. Ik weet dat het nu tijd is om intern, binnenin mijzelf naar antwoorden opzoek te gaan. Omdat ik al lange tijd bekend ben met meditatie en dit voor mij ontzettend goed werkt, wist ik dat ik hier de antwoorden zou vinden waar ik naar op zoek was. Of als antwoord vinden uiteindelijk utopisch blijkt te zijn– ik hier dan hopelijk rust in kan vinden.

Wat is Vipassana meditatie?

“Vipassana is het ervaren van de eigen werkelijkheid door systematisch en onbewogen in zichzelf, het steeds veranderende geest-materie verschijnsel dat zich manifesteert als gewaarwordingen – te observeren.”  Ehh, ja? In andere woorden: door het observeren van jezelf kun je, door vele oefening, de waarheid van je gedachten en materie ontstijgen. Door jezelf te ‘leren kennen’, kan een waarheid worden ervaren die aan gedachten, materiele hechting en uiteindelijk aan tijd en ruimte, voorbij gaat. Nog eenvoudiger: het is de bevrijding van alle geestelijke rommel dat ons leed veroorzaakt. Met als uiteindelijk doel: werkelijk gelukkig zijn, diepe vrede en harmonie ervaren.

WOW!

Ik ben echt heel nieuwsgierig wat ik zal ervaren. Het is geen vakantie of toevluchtsoord, de wekker gaat namelijk elke ochtend om 04.00 uur! En dat ik mezelf ga tegenkomen staat buiten kijf. Maar zonder dat ik enige verwachtingen heb, sta ik open voor elke ervaring, positief of negatief. Zodra ik terug ben zal ik uitvoerig verslag doen van mijn ervaringen.

“To be continued…”


Door: Dominique van Wingerden - juli 2015