De helende werking van reiki


Categorie Onderbewustzijn

Reiki: East meets West! Ongeacht mijn zeer positieve ervaringen met reiki  (energetisch helen d.m.v. handoplegging) en mijn inmiddels inwijding in het fungeren als ‘reiki-doorgeef-luik’, was mijn linkerhersenhelft toch wel erg nieuwsgierig geworden naar welk wetenschappelijk bewijs ik voor de helende werking van deze vorm van energieoverdracht kon vinden.

Naast het fysieke bewijs dat ik reeds had – ik voelde me flink energieker en helderder na een reikibehandeling – kon ik ook als ik logisch nadacht, de instinctieve werking van reiki benaderen. Instinctief grijpen we namelijk met onze handen naar de plaatsen waar we pijn hebben: als we vallen en onze knie bezeren pakken we deze vast, bij hoofdpijn wrijven we over de pijnlijke plek en bij grote schrik of verdriet leggen we een hand op ons hart. Maar los van die eenvoudige beredenering, wilde mijn wetenschappelijke brein wat voeding. Ik dook dus de literatuur in.

De wetenschap over de effecten van reiki

Tijdens mijn zoektocht in de literatuur kwam ik tot verschillende inzichten. Samenvattend kan worden gesteld dat energetisch genezen volgens diverse klinische onderzoeken, voornamelijk een positief effect blijken te hebben op het verminderen van onrust, stress, vermoeidheid en pijnbeleving. Waarbij het algemeen welbevinden van de cliënt significant toeneemt (e.g. Rosenbaum & Velde, 2016; Birocco, Guillame, Storto, Ritorto, Catino, Gir, & Giaretto, 2012; Reece, Schwartz, Brooks & Nangle, 2005).

Een aantal klinische onderzoeken komt echter tot minder positieve conclusies en de vergelijkende literatuuronderzoeken van Lee, Pittler & Ernst (2008) en van der Vaart, Gijsen, De Wildt en Koren (2009) zijn ronduit negatief. Maar wel voornamelijk op basis van methodologische kritiek: kleine samples,  inadequaat methodologisch ontwerp, randomisatie en controle bias. Zij noemen om die reden vooral het placebo effect en het natuurlijk verloop van de ziekte-cyclus, als belangrijkste oorzaken voor de gevonden significante resultaten die de helende werking van reiki zouden aantonen. Volgens de academische normen van valide onderzoek, aannemelijke kritiek. Maar dat er voldoende studies zijn die wél valide bewijs leveren voor de helende werking van reiki moge duidelijk zijn. Hier volgt een overzicht.

De lichamelijke effecten van reiki

Een van de eerste onderzoeken naar de fysiologische effecten van reiki werd gedaan door Wetzel (1989). Zij onderzocht de hemoglobine en hematocriet niveaus van achtenveertig volwassenen die een reiki initiatie hadden ontvangen en vond significante effecten t.o.v. de controle groep die deze initiatie niet hadden. Hemoglobine zorgt voor het transport van zuurstof (O2) en koolstofdioxide (CO2) door het bloed. Hematocriet meet de verhouding tussen de rode bloedcellen en andere bloedcellen.

Vaughan (1995) onderzocht het effect van reiki op het centrale zenuwstelsel en ontdekte duidelijke aanwijzingen dat de bloeddruk (diastolic blood pressure) afnam door reiki. En ook Mackay, Hansen & McFarlane (2004) onderzochten het effect van reiki op het centrale zenuwstelsel en vonden tevens een significant effect op de daling van de bloeddruk  en tevens de hartslag.

Reiki & pijnreductie

Ook toont onderzoek aan dat reiki een groot effect kan hebben op de pijnvermindering van patiënten. Turner, Clark, Gauttier & Williams (1998) onderzochten het effect van therapeutic touch op patiënten met brandwonden. Resultaten toonden aan dat behandelingen via deze vorm van handoplegging, een significante afname in zowel de pijn -en angstbeleving van de brandwondpatiënt tot gevolg hadden. Maar Turner et al. (2005) waren niet de enige die een effect van reiki op de pijnbeleving van hun testgroep vonden. Evanoff & Newton (1999) concludeerden namelijk dat energetische therapieën ervoor zorgen dat de kniepijn van osteoartritis-patiënten significant afneemt (in Mackay & Mc.Farlane, 2005). En ook Olson & Hanson (1997) vonden een zeer significante afname van de pijn na het doorgeven van reiki aan mensen uit de testgroep.

Mentale en emotionele effecten van reiki

Reiki kan dus zeer zeker bijdragen aan pijnverlichting. Maar ook angsten en stress blijken significant af te nemen (Wardell & Engebretson, 2001). Wardell en Engebretson stellen met betrekking tot stressreductie, dat na een reikibehandeling bij proefpersonen angstgevoelens significant afnamen evenals de bloeddruk. Ook Wilkinson et al. (2002) concluderen dat reiki een significante verbetering op het welzijn van de proefpersoon laat zien en dat de stressbeleving en opgejaagde gevoelens afnemen. Meer recente onderzoeken laten identieke resultaten zien (e.g. Vasudev & Shastri, 2016; Kurebayashi, Turrini, Souza, Takiguchi, Kuba & Nagumo, 2016).

Reiki & kanker

De bovengenoemde effecten zijn ook veelvuldig getest bij kankerpatienten. In 2007 onderzochten Tsang, Carlson & Olson de effecten van reiki-behandelingen op kankerpatiënten, gerelateerd aan hun vermoeidheid, pijn, angst en algeheel welbevinden. Ze schrijven in hun conclusies dat de vermoeidheid, pijn en angst significant afnemen. Ook Aghabati, Mohhamadi & Pour Esmaiel (2008) komen tot de conclusie dat reiki een aantoonbaar effect heeft op het reduceren van pijn en vermoeidheid bij kankerpatiënten die chemotherapie ondergaan.

Recent onderzoek van Rosenbaum & Velde (2016) nam de effecten van zowel reiki, yoga en massage onder de loep. Hun resultaten toonde een significant effect op het verminderen van stress en angst, het verbeteren van de gemoedstoestand en algemeen welbevinden, van zowel reiki, yoga en massage op een gelijke manier. Maar kwamen tot de conclusie dat de effecten van reiki op de pijnbeleving van kankerpatiënten, een grotere verbetering lieten zien dan massage en yoga.

Spirituele effecten van reiki

Mooie resultaten! En mijn linkerhersenhelft is dankzij het prijzenswaardige werk van alle genoemde onderzoekers meer dan vervuld. En daarnaast is de begripsmatige kennis zónder ervaring, wat mij betreft niet compleet. Daarom vanuit mijn rechterhersenhelft in het kort mijn persoonlijk ervaring waar reiki heeft bijgedragen aan mijn eigen spirituele groei. Nu begrijp ik dat ik als reiki-behandelaar – reiki adviseer, ik vergelijkbaar ben met de wc-eend die wc-eend adviseert ;), dus neem mee wat binnenin jou resoneert en laat liggen wat je niet kunt gebruiken.

De impact van reiki voor mij

Reiki heeft de afgelopen periode een grote impact gehad op mijn eigen spirituele ontwikkeling. Ik zie reiki dus niet alleen als een alternatieve geneeswijze, maar tevens als een spirituele reis.  Ik geloof dat emoties niet los gezien kunnen worden van ons fysieke lichaam. We ervaren ze immers binnenin onszelf. Als emotionele zaken onopgelost blijven creëren ze energieblokkades in het lichaam, die zich kunnen uiten als lichamelijke kwaaltjes of pijn. Het helen en in balans brengen van de natuurlijke energiestroom, zorgen ervoor dat die blokkades kunnen worden losgelaten. Zo kunnen we tevens de emotionele pijn uit het verleden helen.

Door reiki ervaar ik het gevoel van meer openheid en helderheid. Mijn sensitiviteit is (nog meer!) toegenomen, maar tegelijkertijd ervaar ik daar meer helderheid omheen. Ik weet bijvoorbeeld beter wat van mij is en wat van de ander. Ik ontvang scherpere inzichten ervaar minder beperkende gedachten die me ervan weerhouden om het beste uit mijzelf te halen! Ik ben fan, misschien ben jij nieuwsgierig geworden of heb je nog vragen. Voel je vrij contact op te nemen.

Met liefde.

 

Referenties:

Birocco, N., Guillame, C., Storto, S., Ritorto, G., Catino, C., Gir, N. & Giaretto, L. (2012). The effects of Reiki therapy on pain and anxiety in patients attending a day oncology and infusion services unit. American Journal of Hospice and Palliative Medicine, 29(4), 290-294.

Evanoff A, Newton WP. (1999) Therapeutic touch and osteoarthritis of the knee [comment]. J Fam Pract ;48:11–12.

Kurebayashi, L. F., Turrini, R. N., Souza, T. P., Takiguchi, R. S., Kuba, G., & Nagumo, M. T. (2016). Massage and Reiki used to reduce stress and anxiety: Randomized Clinical Trial. Revista latino-americana de enfermagem, 24, e2834.

Lee, M. S., Pittler, M. H., & Ernst, E. (2008). Effects of reiki in clinical practice: a systematic review of randomised clinical trials. International journal of clinical practice, 62(6), 947-954.

Mackay, N., Hansen, S., & McFarlane, O. (2004). Autonomic nervous system changes during Reiki treatment: a preliminary study. Journal of Alternative & Complementary Medicine, 10(6), 1077-1081.

Olson, K., & Hanson, J. (1997). Using Reiki to manage pain: a preliminary report. Cancer prevention & control: PCC, 1(2), 108-113.

Olson, K., Hanson, J., & Michaud, M. (2003). A phase II trial of Reiki for the management of pain in advanced cancer patients. Journal of pain and symptom management, 26(5), 990-997.

Reece, K., Schwartz, G. E., Brooks, A. J., & Nangle, G. (2005). Positive well-being changes associated with giving and receiving Johrei healing. Journal of Alternative & Complementary Medicine, 11(3), 455-457.

Rosenbaum, M. S., & Velde, J. (2016). The Effects of Yoga, Massage, and Reiki on Patient Well-Being at a Cancer Resource Center. Clinical journal of oncology nursing, 20(3), E77-81.

Turner, J. G., Clark, A. J., Gauthier, D. K., & Williams, M. (1998). The effect of therapeutic touch on pain and anxiety in burn patients. Journal of advanced nursing, 28(1), 10-20.

Vasudev, S. S., & Shastri, S. (2016). Effect of Distance Reiki on Perceived Stress among Software Professionals in Bangalore.

VanderVaart, S., Gijsen, V. M., de Wildt, S. N., & Koren, G. (2009). A systematic review of the therapeutic effects of Reiki. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 15(11), 1157-1169.

Vaughan S. (1995) The gentle touch. Journal of Clinical Nursing, 4:359–368.

Wetzel, W. S. (1989). Reiki healing: a physiologic perspective. Journal of Holistic Nursing, 7(1), 47-54.


Door: Dominique van Wingerden - december 2016